Bravčová šunka premium 68% tehla cca 2,5kg Zád.

5.11/kg